Thông tin liên hệ

Phòng Giám đốc

Nguyễn Ngọc Thành

0977.040.741
thanh.mis@gmai.com
ngocthanhnguyen2

Phòng Kỹ thuật

Nguyễn Ngọc Danh

0988.038.977
danh.ng.ng@gmail.com
live:danh.ng.ng

Phòng Marketing

Nguyễn Lê Vinh

035.3155.485
vnlitsa@gmail.com
vnlitsa@outlook.com.vn

Phòng Hỗ trợ - Hướng dẫn

Trần Hữu Hiếu

033.8490.972
tranhuuhieu130994@gmail.com
live:tranhuuhieu130994