Hệ thống quản lý siêu thị, nhà hàng,.. TT.eSeller

Hệ thống quản lý Siêu thị, Nhà hàng thông minh TT.eSeller là hệ thống quản lý tổng thể chuỗi siêu thị, nhà hàng, bán hàng,.., bao gồm nhiều phân hệ hoạt động xuyên suốt, chặt chẽ trên cùng một cơ sở dữ liệu. Quản lý tối ưu từ khâu nhập kho, xuất kho, tồn kho; thông tin hành chính và công nợ nhà cung cấp, khách hàng,..

Hệ thống quản lý siêu thị, nhà hàng,.. TT.eSeller được xây dựng đáp ứng các mục tiêu:

- Xây dựng dựa trên các chuẩn mực và thực tiễn nghiệp vụ tại chuỗi các siêu thị, nhà hàng.

- Giúp cho lãnh đạo đơn vị quản trị hoạt động của đơn vị một cách toàn diện; sử dụng tối ưu các nguồn Nhân lực, Vật lực, Tài lực.

- Quản lý doanh thu, lợi nhuận, công nợ, tồn kho đầy đủ, chi tiết.

- Quản lý nguồn hàng hóa vào ra kho chặt chẽ, thống nhất.

- Quản lý lượng hàng hóa bán ra cụ thể, chi tiết.

 

Đặc điểm:

- Ứng dụng công nghệ 4.0 kết nối đa thiết bị (Điện thoại di động, máy tính bảng, laptop) vào hệ thống phần mềm, nâng cao mức độ tiện lợi, quản trị và bán hàng linh hoạt, giảm đáng kể thời gian làm việc.

- Hệ thống báo cáo đầy đủ, chặt chẽ, hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản lý.

- Khả năng tích điểm khách hàng và các thống kê báo cáo liên quan. 

- Sử dụng đầu đọc barcode để nhận dạng sản phẩm, hỗ trợ bán hàng nhanh chóng, tiện lợi.

- Hỗ trợ quản lý hàng hóa sắp hết tồn cần nhập thêm và sắp hết hạn cần xử lý.

- Hệ thống báo cáo rõ ràng, chặt chẽ, hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản lý.