Hệ thống cổng thông tin hành chính một cửa TT.eOneGate

Hệ thống quản lý hành chính một cửa thông minh TT.eOneGate được phát triển bằng công nghệ hiện đại, bao gồm 3 phân hệ quản lý hành chính với 3 nền tảng tương ứng có nhiệm vụ riêng biệt:

1. Ứng dụng lõi Desktop được xây dựng trên nền tảng Netframework (Microsoft) chạy trong mạng LAN (nội bộ) trên máy tính để bàn, laptop thực hiện các chức năng chính của chuyên viên, lãnh đạo; các hệ thống báo cáo,... Đảm bảo tính an toàn và ổn định.

2. Ứng dụng Client trên nền tảng Web được sử dụng cho khách hàng, các đơn vị liên hệ công tác nộp hồ sơ trực tuyến, theo dõi tiến độ hồ sơ và nhận kết quả trực tuyến,... Nâng cao tính bảo mật theo tiêu chuẩn Web 2.0 vào các tiêu chí bảo mật cao.

3. Ứng dụng cho Mobile và các thiết bị thông minh: Sử dụng cho lãnh đạo đơn vị theo dõi tiến độ, chỉ đạo giải quyết công việc trong thời gian thực. Nâng cao tính sẳn sàng, linh hoạt.

Lợi ích sử dụng đa phân hệ, đa nền tảng:

- Tăng hiệu năng của hệ thống toàn diện

- Tính sẵn sàng, linh hoạt.

- Tính bảo mật, an toàn cao.

- Tính ổn định.

- Tính chuyên nghiệp.