Hệ thống quản lý phòng khám đa khoa TT.eClinic

Hệ thống quản lý Phòng khám đa khoa thông minh TT.eClinic là hệ thống quản lý tổng thể Phòng khám, bao gồm nhiều phân hệ hoạt động xuyên suốt, chặt chẽ trên cùng một cơ sở dữ liệu. Quản lý từ khâu tiếp nhận bệnh nhân, khám bệnh, điều trị, viện phí, cận lâm sàng, phẩu thuật thủ thuật, kho dược, cho đến kho vật tư y tế, quản lý tài sản, trang thiết bị y tế, nhân sự, hệ thống báo cáo tổng hợp,...

Hệ thống quản lý phòng khám đa khoa TT.eClinic được xây dựng đáp ứng các mục tiêu:

- Xây dựng dựa trên các chuẩn mực Quy định của Bộ Y tế, Bảo hiểm y tế, các cơ quan quản lý và thực tiễn nghiệp vụ tại các bệnh viện, phòng khám.

- Giúp cho lãnh đạo đơn vị quản trị hoạt động của phòng khám một cách toàn diện; sử dụng tối ưu các nguồn Nhân lực, Vật lực, Tài lực.

- Quản lý tổng thể thông tin khám và điều trị bệnh nhân từ khi vào đến khi ra.

- Trao đổi thông tin giữa các khoa phòng được chặt chẽ, tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực.

- Quản lý thông tin điều trị bệnh nhân một cách khoa học; lưu trữ đầy đủ, chi tiết hồ sơ bệnh án.

Đặc điểm:

- Ứng dụng công nghệ 4.0 kết nối đa thiết bị (Điện thoại di động, máy tính bảng, laptop) vào hệ thống phần mềm, nâng cao mức độ linh hoạt, tiện lợi, giảm đáng kể thời gian làm việc

- Hệ thống có thể tùy chỉnh và cấu hình linh hoạt đáp ứng đặc điểm đặc thù thực tế tại từng phòng khám.

- Tuân thủ quy trình báo cáo, thống kê theo Quy định của Bộ Y tế và Bảo hiểm y tế và các cơ quan quản lý.

- Quản lý chặt chẽ về mặt tài chính, giúp việc thanh toán các khoản chi phí chính xác, nhanh chóng.