Danh sách khách hàng

Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên

 Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang

 Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang

 Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang

Bệnh viện đa khoa Cuộc Sống

 Phường Chiềng Cơi, Tp. Sơn La, Tỉnh Sơn La

Bệnh viện đa khoa quốc tế Phương Bắc

 Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Bệnh viện đa khoa Cao Lộc

 Thị trấn Cao Lộc, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

Bệnh viện đa khoa Lộc Bình

 Thị trấn Lộc Bình, Huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn

Bệnh viện đa khoa Bình Gia

 Thị trấn Bình Gia, Huyện Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn

Bệnh viện đa khoa Chiêm Hóa

 Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang

Bệnh viện đa khoa Hàm Yên

 Thị trấn Hàm Yên, Huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang

Bệnh viện đa khoa Sơn Dương

 Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Phòng khám Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên

 Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Phòng khám đa khoa Bình Minh

 Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Phòng khám đa khoa Bình An

 Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Phòng khám đa khoa Bảo Phúc

 Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang

Phòng khám đa khoa Tâm Bình

 Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang

Phòng khám đa khoa Tân Trào

 Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Phòng khám đa khoa Sơn Nam

 Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Trạm Y tế Xã Minh Quang

 Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang

Trạm Y tế Xã Phúc Sơn

 Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang

Trạm Y tế Xã Kiên Đài

 Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang

Trạm Y tế Xã Trung Hòa

 Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang

Trạm Y tế Xã Bình Nhân

 Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang

Trạm Y tế Xã Trung Hà

 Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang

Trạm Y tế Xã Hà Lang

 Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang

Trạm Y tế Xã Linh Phú

 Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang

Trạm Y tế Xã Tri Phú

 Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang

Trạm Y tế Xã Bình Phú

 Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang

Trạm Y tế Xã Nhân Lý

 Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang

Trạm Y tế Xã Vinh Quang

 Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang

Trạm Y tế Xã Yên Nguyên

 Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang

Trạm Y tế Xã Tân An

 Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang

Trạm Y tế Xã Phúc Thịnh

 Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang

Trạm Y tế Xã Tân Thịnh

 Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang

Trạm Y tế Xã Tân Mỹ

 Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang

Trạm Y tế Thị trấn Vĩnh Lộc

 Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang

Trạm Y tế Xã Hùng Mỹ

 Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang

Trạm Y tế Xã Xuân Quang

 Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang

Trạm Y tế Xã Yên Lập

 Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang

Trạm Y tế Xã Phú Bình

 Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang

Trạm Y tế Xã Hòa An

 Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang

Trạm Y tế xã Ngọc Hội

 Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang

Trạm Y tế xã Hòa Phú

 Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang

Trạm y tế Bình Yên

 Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Trạm y tế Cấp Tiến

 Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Trạm y tế Đại Phú

 Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Trạm y tế Địa Chất 109

 Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Trạm y tế Hợp Hòa

 Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Trạm y tế Hợp Thành

 Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Trạm y tế Kháng Nhật

 Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Trạm y tế Lương Thiện

 Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Trạm y tế Minh Thanh

 Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Trạm y tế Ninh Lai

 Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Trạm y tế Phúc Ứng

 Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Trạm y tế Sơn Nam

 Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Trạm y tế Tân Lộ

 Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Trạm y tế Tân Trào

 Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Trạm y tế Thanh Phát

 Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Trạm y tế Thiện Kế

 Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Trạm y tế Thượng Ấm

 Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Trạm y tế Trung Yên

 Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Trạm y tế TT Sơn Dương

 Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Trạm y tế Tú Thịnh

 Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Trạm y tế Vĩnh Lợi

 Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang