Phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu theo yêu cầu

Với đội ngũ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong phân tích hệ thống, đưa ra giải pháp. Chúng tôi đã phân tích và thiết kế, đưa ra nhiều mô hình cơ sở dữ liệu đầy đủ, chi tiết và phục vụ hiệu quả cho quá trình lưu trữ, sao lưu và quản lý dữ liệu của khách hàng. Được nhiều khách hàng tin cậy và hợp tác.

Cho đến nay chúng tôi đã phân tích và thiết kế nhiều cơ sở dữ liệu lớn, phức tạp, đạt những tiêu chí:

- Cơ sở dữ liệu thống nhất, chặt chẽ.

- Cơ sở dữ liệu hoạt động linh hoạt, phục vụ cho nhiều dạng thông tin lưu trữ.

- Cơ sở dữ liệu hoạt động nhanh, hiệu quả, phục vụ cho truy xuất và cập nhật với tần suất cao.

- Cơ sở dữ liệu mạnh mẽ, chạy trên nhiều hệ thống máy chủ (server) khác nhau phục vụ cho nhiều hạn mức đầu tư khác nhau của khách hàng.

- Tư vấn hệ quản trị cơ sở dữ liệu phù hợp với quy mô, hình thức cho từng đơn vị của khách hàng.

Hãy liên hệ với chúng tôi để có được giải pháp tốt nhất cho mô hình lưu trữ dữ liệu của bạn.