Cổng thông tin: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Bạn đang cần một website quảng bá thông tin cho đơn vị, bạn đang cần một phần mềm hỗ trợ lưu hành văn bản nội bộ, thông báo nội bộ và hoạt động nội bộ của đơn vị. Hãy liên hệ với chúng tôi.

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng một sản phẩm webste 2 trong 1 bao gồm cả đăng tải thông tin quảng bá, quản lý văn bản lưu hành nội bộ, thông báo nội bộ với các tiêu chí:

- Thiết kế hình thức website, giao diện theo yêu cầu của khách hàng.

- Đảm bảo cài đặt nhỏ gọn không yêu cầu cao về thiết bị cũng như hệ thống mạng.

- Truy cập thông tin qua internet đảm bảo nhanh chóng.

- Truy cập đa thiết bị từ máy tính, laptop đến thiết bị di động như điện thoại, máy tính bảng.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được thiết kế một sản phẩm website theo nhu cầu của bạn.