Hệ thống quản lý nhà thuốc TT.ePharmacy

Hệ thống quản lý Nhà thuốc thông minh TT.ePharmacy là hệ thống quản lý tổng thể chuỗi nhà thuốc, bao gồm nhiều phân hệ hoạt động xuyên suốt, chặt chẽ trên cùng một cơ sở dữ liệu. Quản lý tối ưu từ khâu nhập kho, xuất kho, tồn kho; thông tin hành chính và công nợ nhà cung cấp, khách hàng,..

Hệ thống quản lý nhà thuốc TT.ePharmacy được xây dựng đáp ứng các mục tiêu:

- Xây dựng dựa trên các chuẩn mực Quy định của Bộ Y tế, các cơ quan quản lý và thực tiễn nghiệp vụ tại các nhà thuốc lớn, chuỗi nhà thuốc.

- Giúp cho lãnh đạo đơn vị quản trị hoạt động của nhà thuốc một cách toàn diện; sử dụng tối ưu các nguồn Nhân lực, Vật lực, Tài lực.

- Quản lý nguồn thuốc vào ra kho chặt chẽ, thống nhất.

- Quản lý lượng thuốc bán ra cụ thể, chi tiết.

- Quản lý doanh thu, lợi nhuận, công nợ, tồn kho đầy đủ, chi tiết.

Đặc điểm:

- Ứng dụng công nghệ 4.0 kết nối đa thiết bị (Điện thoại di động, máy tính bảng, laptop) vào hệ thống phần mềm, nâng cao mức độ tiện lợi, quản trị và bán hàng linh hoạt, giảm đáng kể thời gian làm việc.

- Hỗ trợ quản lý các đầu thuốc sắp hết tồn cần nhập thêm và sắp hết hạn cần xử lý.

- Hệ thống báo cáo đầy đủ, chặt chẽ, hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản lý.

- Khả năng thống kê, báo cáo doanh thu theo bác kỹ kê đơn,..