Dịch vụ bảo trì phần mềm

Sau nhiều năm sử dụng phần mềm, bạn đang muốn nâng cấp, bảo dưỡng hệ thống phần mềm để phục vụ cho những thay đổi trong mục đích sử dụng cũng như thay đổi cung cách quản lý. Hãy liên hệ với chúng tôi.

Chúng tôi sẵn sàng nâng cấp, thay đổi đầu vào cũng như đầu ra của dữ liệu theo các tiêu chí:

- Không ảnh hưởng đến hệ thống dữ liệu vốn có của khách hàng.

- Không thay đổi quá nhiều về quy trình hoạt động của phần mềm tại đơn vị.

- Đảm bảo hiệu quả trong việc thay đổi hệ thống đáp ứng nhu cầu mới của khách hàng.

- Fix những lỗi tồn đọng của hệ thống cũ do sự thay đổi mục đích nhu cầu gây ra.

- Thực hiện từng bước, chắc chắn và đảm bảo hệ thống vẫn hoạt động trong quá trình nâng cấp, sửa đổi.

- Nâng cao chất lượng, tốc độ và tính hiệu quả của sản phẩm, đảm bảo chất lượng sản phẩm ngày càng tốt hơn.

- Áp dụng công nghệ mới nhất đưa tiện ích và sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu.

Hãy để chúng tôi phục vụ bạn.